ANBI

De ANBI gegevens van Youth For Christ Altena: Jongerencentrum 'de Pomp'

De officiƫle naam en publiek bekende naam
Stichting Youth for Christ Altena.
Activiteiten in jongerencentrum De Pomp.

Sportlaan 3A
4286 ES

Almkerk


RSIN nummer
87.90.498

Rekeningnummer
NL27 RABO 0301 5207 71 t.n.v. Youth for Christ Altena

Contactgegevens
Sportlaan 3a
4286 ES
Almkerk
06-49438759

Of stuur een e-mail naar bestuur@depompalmkerk.nl

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de Kerk van Jezus Christus door:

  • Jonge mensen te wijzen op de enige weg tot behoud door het geloof in Jezus Christus.
  • Jonge mensen erop voor te bereiden een plaats in te nemen in een plaatselijke gemeente.
  • Jonge mensen aan te moedigen het evangelie door te geven aan leeftijdsgenoten.
  • Jonge mensen te vormen tot mensen die zich verantwoordelijk weten voor kerk en maatschappij, wereldwijde evangelisatie en hulpverlening in geestelijke en/of sociale nood.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De activiteiten vinden plaats in het eigen jongerencentrum De Pomp en zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 13 jaar.

De Pomp wil een alternatief uitgaanscentrum zijn voor de jeugd op zaterdagavond. Op deze avonden worden allerlei activiteiten georganiseerd variƫrend van spelavonden tot optredens van internationale bands en van pool- en dartcompetities tot thema-avonden en gezamenlijk eten.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en leden zonder titel waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige vertegenwoordiging van het regionale kerkelijk erf. Dit bestuur wordt aangevuld door de voorzitter van de werkgroep van De Pomp.

Alle op dit moment aan de stichting of de werkgroep verbonden mensen zijn vrijwilliger en ontvangen geen beloningen.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Dhr. J. Pruijssen
Mevr. D. Vos
Mevr. J. van Haaften
Dhr. D. Romijn

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

Bekijk onze agenda voor de aankomende activiteiten of vraag ons gratis magazine 'De Zwengel' aan om een overzicht te krijgen van onze afgelopen activiteiten. U kunt ons magazine ook hier lezen. .

De balans en de staat van baten en lasten 2022

De balans en de staat van baten en lasten 2021

De balans en de staat van baten en lasten 2020

De balans en de staat van baten en lasten 2019